CENTRUM USŁUG
DLA BIZNESU

36-230 Domaradz 326
tel.: 885020883

35-069 Rzeszów
ul. Mikołaja Kopernika 1
budynek NOT
piętro 3, pok. 33

Oferta


Łącząc szerokie spectrum usług przygotowaliśmy dla twojej firmy pakiety usług ułatwiające dopasowanie oferowanych usług do twoich potrzeb. Jak zapewne zauważyłeś, podstawowe kryterium ich wyodrębnienia stanowi liczba pracowników twojej firmy oraz ilość dokumentów księgowych. Pamiętaj jednak, że w ramach każdego pakietu możliwa jest modyfikacja zakresu usług poprzez dodanie lub usunięcie określonej usługi.

 

 

STANDARD

do 5 pracowników

do 50 dokumentów księgowych

 

 

 

 

 

ZAKRES USŁUG

 

 

USŁUGI ZA DODATKOWĄ DOPŁATĄ

 

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów / ryczałt

- rozliczenia z US, ZUS, GUS

 

 

 

- obsługa kadrowo – płacowa powyżej 5 pracowników

 

OBŁUGA W ZAKRESIE BHP

- szkolenia wstępne bhp

- szkolenia okresowe bhp                         

- analiza środowiska pracy

- dobór środków ochrony indywidualnej

- realizacja zamówień na środki ochrony indywidualnej

- realizacja zakazów i zaleceń pokontrolnych PIP

 

 

 

- protokoły powypadkowe

- ocena ryzyka zawodowego

 

OBSŁUGA PRAWNA

- bieżące poradnictwo prawne w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio na spotkaniach,

-przygotowywanie dokumentów organów spółek (uchwały, protokoły zgromadzeń), obsługa KRS

- sporządzanie i opiniowanie umów,

- udział w mediacjach i negocjacjach,

- przygotowywanie pism, oświadczeń, wezwań do zapłaty, windykacja należności.

 

 

 

- prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych łącznie z egzekucją, w tym reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej, ewentualnie samo przygotowywanie pism procesowych

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM

od 5 do 50 pracowników

 od 50 do 200 dokumentów księgowych

 

 

 

 

 

ZAKRES USŁUG

 

 

USŁUGI ZA DODATKOWĄ DOPŁATĄ

 

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów / ryczałt

- rozliczenia z US, ZUS, GUS

- obsługa kadrowo – płacowa

- możliwość świadczenia usług w siedzibie przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

OBŁUGA W ZAKRESIE BHP

- szkolenia wstępne bhp

- szkolenia okresowe bhp

- analiza środowiska pracy

- opracowanie instrukcji bhp

- ocena ryzyka zawodowego

- dobór środków ochrony indywidualnej

- realizacja zamówień na środki ochrony indywidualnej

- realizacja zakazów i zaleceń pokontrolnych PIP

 

 

 

- protokoły powypadkowe

 

 

OBSŁUGA PRAWNA

- bieżące poradnictwo prawne w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio na spotkaniach,

- przygotowywanie dokumentów organów spółek (uchwały, protokoły zgromadzeń), obsługa KRS,

- sporządzanie i opiniowanie umów,

- udział w mediacjach i negocjacjach

- przygotowywanie pism, oświadczeń, wezwań do zapłaty, windykacja należności,

- możliwość świadczenia usług w siedzibie przedsiębiorcy

 

- prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych łącznie z egzekucją, w tym reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej, ewentualnie samo przygotowywanie pism procesowych

 

 

 

 

VIP

od 50 pracowników

 

 

 

 

ZAKRES USŁUG

 

 

USŁUGI ZA DODATKOWĄ DOPŁATĄ

 

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów / ryczałt

- księgi rachunkowe

- rozliczenia z US, ZUS, GUS

- obsługa kadrowo – płacowa

- możliwość świadczenia usług w siedzibie przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

OBŁUGA W ZAKRESIE BHP

- szkolenia wstępne bhp

- szkolenia okresowe bhp

- analiza środowiska pracy

- opracowanie instrukcji bhp

- ocena ryzyka zawodowego

- dobór środków ochrony indywidualnej

- realizacja zamówień na środki ochrony indywidualnej

- realizacja zakazów i zaleceń pokontrolnych PIP

- protokoły powypadkowe

 

 

 

 

 

 

OBSŁUGA PRAWNA

- bieżące poradnictwo prawne w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio na spotkaniach,

- dyżury porad prawnych dla pracowników przedsiębiorcy,

- przygotowywanie dokumentów organów spółek (uchwały, protokoły zgromadzeń), obsługa KRS,

- sporządzanie i opiniowanie umów,

- udział w mediacjach i negocjacjach,

- przygotowywanie pism, oświadczeń, wezwań do zapłaty, windykacja należności,

- możliwość świadczenia usług w siedzibie przedsiębiorcy

 

 

- prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych łącznie z egzekucją, w tym reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej, ewentualnie samo przygotowywanie pism procesowych


Możliwe jest także nawiązanie współpracy z jednym ze specjalistów Centrum Usług dla Biznesu w formie indywidualnej obsługi, jednakże pamiętaj, że najkorzystniejsze warunki cenowe przewidzieliśmy dla przedsiębiorców zainteresowanych kompleksową obsługą Centrum Usług dla Biznesu, np. pierwszy okres rozliczeniowy gratis.

Chcesz poznać warunki finansowe oferty Centrum Usług dla Biznesu lub wybranych usług danego specjalisty? Skontaktuj się z nami, podaj specyfikę swojej firmy i określ swoje zapotrzebowanie, a my bezpłatnie przygotujemy dla ciebie wycenę usług. W swojej pracy stawiamy na indywidualne podejście do klienta, a zatem personalizację oferty, stąd też nie publikujemy cennika opartego o uogólnienia, który nie odzwierciedla twoich indywidualnych potrzeb.